Hajde da razgovaramo

Zanatska radnja čija je delatnost prerada kafe. 

Kafa obrađena po dugogodišnjoj recepturi koja daje prepoznatljiv aromatičan ukus i miris sveže pržene domaće kafe.